Duyurular

...

Çukurova Üniversitesi Personeli İzin Yönergesi ve İzin Formları

Çukurova Üniversitesi Personeli İzin Yönergesi için tıklayınız (GÜNCELLENMİŞTİR).

 

Akademik Personel İzin Formu (Ek-1)

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Personeli için güncellenmiştir.)

 

İdari Personel ve İşçi İzin Formu (Ek-3)

(Sosyal Bilimler Enstitüsü İdari Personeli için güncellenmiştir.

 

Yurt Dışı İzin Formu (Ek-4)

(Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik/İdari Personeli için güncellenmiştir.)

 

ÖNEMLİ:

1) İzin formları elektronik ortamda düzenlenecektir.

2) İzinlerinde Adana dışında bulunacak personelin yukarıdaki formlardan (Ek-1 / Ek-3) üçer nüsha düzenlemesi gerekmektedir.