Tez İşlemleri

 

TEZ YAZIM AŞAMASINDA KULLANILACAK KILAVUZLAR

Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi bünyesindeki Ana Bilim Dalları dışındaki Ana Bilim Dalları Temel Tez Kılavuzunu kullanacaktır. İlgili kılavuzu indirmek için logoların üzerine tıklayınız.

 

Enstitü Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış Tez Sayfa Yapısı Örneği

Doktora Tezleri İçin Örnek Tez Sayfaları (Dış Kapak, İç kapak, Onay Sayfası, Etik Beyanı, Özet, Abstract, Önsöz, İçindekiler, Kısaltmalar, Tablolar Listesi, Ekler Listesi) (Güncelleme: 08 Ocak 2020)

Yüksek Lisans Tezleri İçin Örnek Tez Sayfaları (Dış Kapak, İç kapak, Onay Sayfası, Etik Beyanı, Özet, Abstract, Önsöz, İçindekiler, Kısaltmalar, Tablolar Listesi, Ekler Listesi) (Güncelleme: 08 Ocak 2020)

16 Haziran 2015 Salı günü yapılan Enstitü Kurulu'nda YÖK İlke Kararları doğrultusunda imza sayfasından sonra  eklenmiş olan Etik Beyan Formundan dolayı, Özet sayfasının Romen rakamı ile iv ile başlamasına karar verilmiştir.)

 

 TURNITIN İNTİHAL PROGRAMI KULLANIM İLKELERİ

Enstitümüz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21, 33 ve 41. maddeleri uyarınca Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik tezlerine ilişkin savunma öncesi ve savunma sonrası teslim edilmesi gereken "Tez Benzeşim Raporu"nun 14 Haziran 2017 tarihinden itibaren aşağıda yer alan "Turnitin İntihal Programı Kullanım İlkeleri" çerçevesinde hazırlanarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

Turnitin İntihal Programı Kullanım İlkeleri için tıklayınız.

Turnitin İntihal Programı Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Turnitin İntihal Programı Kullanımı için Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kullanıcı adı ve şifre talep erişim adresi: Ramazan ÇOBAN (referans@kutuphane.cu.edu.tr)


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA / SANATTA YETERLİK TEZLERİ

TEZ SAVUNMASI ÖNCESİ İŞLEM ADIMLARI

(14.06.2017 tarihli Enstitü Kurul Toplantısında alınan kararlara göre)

(Gerek ilk savunma gerekse düzeltme kararı verilen tezlerin ikinci savunması için aşağıdaki belgelerin anabilim/anasanat dalı tarafından alınan savunma kararı ile birlikte Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.)

1. Sosyal Bilimler Enstitüsüne gönderilmek üzere hazırlanacak tez savunma yazısı

    1.1. Tez Savunma Yazısı Ekleri

        1.1.1. Tez Sınavı Jüri Önerisi ABD/ASD Akademik Kurul Kararı

        1.1.2. Tez Savunulabilirlik Danışman Görüşü Yazısı

        1.1.3. Tez Yazım Kuralları Uygunluk Yazısı ve Eki (kontrol listesi)

        1.1.4. Tez Çalışması Benzeşim Formu

        1.1.5. Tez Dağıtımı ile İlgili Danışman Yazısı

 

TEZ SAVUNMASI SONRASI İŞLEM ADIMLARI

1. Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı

    1.1. Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı Ekleri

        1.1.1. 2 (İki) adet Tez CD’si (Biri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına, diğeri enstitüye verilmek üzere)

        1.1.2. 1 (Bir) adet Tez Çalışması Benzeşim Formu

        1.1.3. 1 (Bir) adet Turnitin Benzeşim Raporu (Benzeşim Raporu Alınmasına İlişkin Uygulama Esaslarında Belirtildiği Şekilde)

        1.1.4. En az 5 (Beş) adet tez (Islak imzalı nüshası) (Islak imzalı tezlerden biri enstitüye teslim edilecek, üçü jüri üyelerine ve biri öğrenciye dağıtılacaktır. Öğrenci arzu ederse kendisi için daha fazla ıslak imzalı tez nüshası getirip onaylatabilir.)

 

2. Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Teslim Tutanakları

    2.1. Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Teslim Tutanakları Ekleri

        2.1.1. 2 (İki) adet Tez CD’si (Biri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına, diğeri enstitüye verilmek üzere)

        2.1.2. 1 (Bir) adet Tez Çalışması Benzeşim Formu

        2.1.3. 1 (Bir) adet Turnitin Benzeşim Raporu (Benzeşim Raporu Alınmasına İlişkin Uygulama Esaslarında Belirtildiği Şekilde)

        2.1.4. En az 7 (Yedi) adet tez (Islak imzalı nüshası) (Islak imzalı tezlerden biri enstitüye teslim edilecek, beşi jüri üyelerine ve biri öğrenciye dağıtılacaktır. Öğrenci arzu ederse kendisi için daha fazla ıslak imzalı tez nüshası getirip onaylatabilir.)

 

Tez çoğaltma işleminden sonra Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi tez veri giriş formunun doldurulması zorunludur. Bunun için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezinden   Üye Girişi (Sisteme giriş işlemleri e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecektir.) yapılarak ilgili form doldurulacaktır. Bu işlemden sonra oluşacak formdan iki adet çıktı alınacak ve Enstitü'ye teslim edilecektir.

Enstitüye teslim edilmek üzere iki adet CD (biri enstitüye, diğeri kütüphaneye) hazırlanacaktır. CD içeriğinde aşağıdaki dosyalar bulunacaktır (NOT: CD’lerin üzerine adınızı, soyadınızı, ana bilim / ana sanat dalınızı ve tezin referans numarasını yazmayı unutmayınız. Hazırlanacak pdf dosyalarında kesinlikle şifreleme yapmayınız):

        a) ad_soyad_tez.pdf (Tezin tamamını içerir.)

        b) ad_soyad_ozet_tr.pdf (Tezinizde yer alan Türkçe özet bilgilerini içerir.)

        c) ad_soyad_ozet_en.pdf (Tezinizde yer alan İngilizce abstract bilgilerini içerir.)

        d) tez_veri_girisi_yayimlama_izin_formu.pdf (Formun Islak imzalı (taranmış) ya da imzasız hali olabilir.)

        e) referansno.pdf (Tezin tamamını içerir. ad_soyad_tez.pdf dosyasıyla aynı dosyadır. Referans numarası Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu’ndaki numaradır.)

 

Etik Beyanı Formu (12.02.2015 tarihinde yapılan Enstitü Kurulu sonrasında enstitüye teslim edilecek tüm lisansüstü tezlerde imza sayfasından sonra eklenecektir. Etik beyan formunda yer alacak tarih tezin enstitüye teslim edildiği tarih olacak ve form aday tarafından imzalanacaktır.)