Sanat Eğitiminde Müzecilik

Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://events.teams.microsoft.com/event/53ecd434-b39d-4183-b9c6-4ddd2f4391d1@2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

“Müze, somut ve somut olmayan mirası araştıran, toplayan, koruyan, yorumlayan, sergileyen ve toplumun hizmetinde olan, kâr amacı gütmeyen, kalıcı bir kurumdur. Halka açık, erişilebilir ve kapsayıcı olan müzeler, çeşitliliği ve sürdürülebilirliği teşvik eder. Eğitim, eğlence ve bilgi paylaşımı için çeşitli deneyimler sunar; etik, profesyonel olarak ve toplulukların katılımıyla çalışır ve iletişim kurar” (ICOM 2022. https://kulturlimited.com/icomdan-yeni-muze-tanimi/)

Geçmiş yıllarda yaşayan insanların düşünce, inanç, yaşayış ve sanat anlayışlarını, bize bıraktıkları kültürel mirastan öğreniriz. Kültürel mirasın aktarıldığı kurumlardan biri de müzelerdir. Müzeler geçmişi öğrenmemize, bugünümüzü anlamamıza ve geleceği tasarlamamıza yardımcı olur.

 

Müzelerin İşlevleri; toplama, belgeleme, sergileme koruma, eğitim, araştırma, iletişim vb. olarak sıralayabiliriz. Müzeler halkın eğitimin yanı sıra sanat eğitimi açısından vazgeçilemez bir öneme sahiptir. Bu söyleşide ağırlıklı olarak sanat müzelerinden ve tarih boyunca müzelerin sanatçı yetişme işlevinden ve İstanbul Modern’de yapılan öğretmen eğitiminden söz edilecektir.

 

 

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN

MEB orta öğretim kurumlarında yaklaşık 10 yıl resim-İş öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim (Güzel Sanatlar Eğitimi) Bölümünde araştırma görevlisi olarak atanarak akademik yaşamına başlamıştır. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi, doçent ve profesör olarak çalışmıştır. Sıra ile bölüm başkanlığı,  dekan yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığı yapmıştır. Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi ve Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı başkanı görevlerinde bulunmuş,2023 yılına emekli olmuştur.  İlhan; sanat eğitimi, müze eğitimi, yaratıcılık eğitimi, drama eğitimi ve öğretmen eğitimi konularında çalışmaktadır.