MaxQda ile Nitel Veri Analizi ve Görselleştirme

 

Üniversitemiz öğretim üye ve öğrencilerine açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://teams.microsoft.com/registration/c_heLp7NzEaLirfkYMfVeA,wSqczncEFE-tKYPvZrQJsg,EjG1VABUWEqaGzLuwms2TA,FRUX4Ex7SkmjPQqwroshAA,WGXROBR2LkWB-9FIgK9xYQ,lwFkKWcNTU-IpQFQL87Whw?mode=read&tenantId=2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

Bu seminerin amacı, nitel veri analizi konusunda, araştırmacılara kolaylıklar sunan MaxQda programı üzerinden, uygulamaya dayalı basit bir analiz örneği sunmak ve bu alanda çalışan araştırmacı ve lisansüstü öğrencilere farkındalık oluşturmaktır. Bu bağlamda, hangi tür veriler üzerinden analizlerin yapılabileceği, nitel verilerin programa yüklenmesi, proje çalışma dosyası oluşturma, veri dosyaları için değişken tanımlama, veri dosyaları üzerinde kodlama yapma, kod yapısı üzerinde düzenlemeler ile tema/kategori oluşturma işlemleri üzerinde odaklanmaktadır. Ayrıca, analiz çıktılarını görselleştirmesi ve rapor oluşturma işlemleri ele alınacaktır.

 

Doç. Dr. Akın EFENDİOĞLU     

Doç. Dr. Akın EFENDİOĞLU 1976 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünde 1998 yılında; yüksek lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 2006 yılında; doktora eğitimini Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim alanında 2012 yılında tamamladı. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Efendioğlu, 2017 yılından bu yana aynı bölümde doçent olarak çalışmaya devam etmektedir. Yirmi yıldan uzun süredir Çukurova Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Efendioğlu, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve dekan yardımcılığı gibi birçok idari görev yürütmüştür. Halen Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Temel araştırma konuları arasında program geliştirme, öğretmen yetiştirme, öğretim tasarımı, bilişsel yük ve öğrenme ile bilgisayar-çoklu ortam destekli öğretim yer almaktadır. Lisansüstü düzeyde birçok tez yöneten Efendioğlu, hem lisans hem de lisansüstü programlarda, öğretim ilke ve yöntemleri, program geliştirme, ölçme değerlendirme, öğretim teknolojileri, bilişsel yük, temel istatistik analizi, nitel analiz ve yaratıcı öğretim planı tasarlama konularında dersler vermektedir. Efendioğlu’nun SSCI indekste yer alan dergilerde yayımlanan birçok araştırma makalesi, ulusal ve uluslararası dergi ve kongrelerde yayımlanan makale ve bildirileri vardır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası statüde birçok kitapta editörlük ve bölüm yazarlığı yapmıştır.