Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Hemşire Hasta İlişkilerinde İletişim Problemlerini Hemşirelerin Görüşlerine Göre Belirleme


Nesrin EVREN BALIKÇI  /   EĞİTİM BİLİMLERİ
Y.Lisans   /   28.09.2001
Danışman: Prof.Dr. Şükran KILBAŞ


Görüntülenme Sayısı: 4649
İndirme Sayısı: 0
İnd/Gös: %0NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet

Bu çalışmanın amacı Ç.Ü. Balcalı Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin hastalarla ilişkilerinde yaşadıkları iletişim problemlerinin nedenleri hakkında görüş, öneri ve beklentilerini belirlemektir. Bu amaçla veri toplama aracı olarak anket geliştirilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu Ç.Ü. Balcalı Hastanesi’nde görevli 464 hemşireden rastlantısal olarak seçilmiş 145 hemşire (%31’oranında) oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde Ki² testi uygulanmıştır.
Sonuç olarak, hemşireler hastalarla ilişkilerinde iletişimlerinin genelde olumlu düzeyde olduğunu ifade etmişlerdir. Bulgulara baktığımızda hemşirelerin hastalara karşı genel tavır ve yaklaşımları ile bireysel özellikleri arasında farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Hemşire hasta ilişkisinde iletişimi engelleyen etkenlerin başında kliniklerin fazla kalabalık olması ve bu durumun neden olduğu etkenler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire hasta ilişkisi, hemşirelikte iletişim, hemşire hasta ilişkisinde iletişim engelleri.

Abstract

The Opinions Of The Nurses Working At Cukurova University’s Balcali Hospital About The Causes Of The Problems Encountered In Communication With Patients

This descriptive study is aimed to determine the opinions, suggestions and expextations of the nurses working at Çukurova University’s Balcalı Hospital about the causes of the problems encountered by them during their communication with patients.
The resarch population is compused of the hospital in Yüreğir and Seyhan, Adana during the tear of 2000-2001.
To collect data instrument were devolepment by the resarcher. The study group is random consisted of 145 (31.3 %) of 464 nurses working at Çukurova University’s Balcalı Hospital. The analyses were performed by chi-square tests. The analyses revealed that the communications were generally positive the opinion of the nurses, in contrast to the difference between the attitudes and the approach of the nurses towards patients and their personal properties. The most prominent factors impeding the communication between nurses and patients were the crowdness of the clinics and its consequences.

Key-words: Nurse-patient relationship, communication in nursery, communication obstacles at nurse-patient relations.

 38 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics