Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Karaisalı Halk Kültürü Araştırması


Zeynep KÖK  /   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Y.Lisans   /   29.09.2006
Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN


Görüntülenme Sayısı: 5985
İndirme Sayısı: 2046
İnd/Gös: %34NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET

Karaisali Halk Kültürü Araştirmasi
Zeynep KÖK
Yüksek Lisan Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Erman ARTUN
29 Eylül 2006, 262 sayfa
Bu çalışmada Adana'nın Karaisalı ilçesindeki geçiş dönemleri olan doğum, evlenme, ölüm adetleri ve bunlara bağlı inanışlar, bayram tören ve kutlamalar, halk inanışları, halk mutfağı, halk hekimliği ve anonim halk edebiyatı ürünleri üzerinde
durulmuştur.
,Halk kültürü ile ilgili olan birinci bölümde ele alınan konularda yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilerin verilmesinin ardından sözlü kaynaklardan edinilen adet ve inanmalar aktanImıştır.
Anonim halk edebiyatı ile ilgili olan ikinci bölümde; manzum, manzum-mensur, mensur anonim halk edebiyatı ürünlerine yer verilmiştir. Her bölümün sonunda biçim
ve içerik yönlerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde metinler içerisinde geçen yerel kelimleri kapsayan bir de sözlük hazırlanmıştır.
Bu araştırmanın sonucunda Karaisalı halk kültüründe, hem Orta Asya'nın hem de Anadolu'nun inanç ve kültür yapısının izlerinin bulunduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Karaisalı, Halk Kültürü, Geçiş Dönemleri, İnanışlar, Anonim Halk Edebiyatı.ABSTRACT

INVESTIGATION OF KARAİSALI FOLK CULTURE

In this paper, products of transition periods of times like; birth, marriage, death traditions and beHeyes, fasts, ceremonies, folk cuisine, folk profession of doctor and anonymous literature are mentioned.
In the first section which is connected with folk culture, informations which are taken. from written source are informed ın the first part about folk culture has been
guoted some information sources, folowing that customs and beHevings colleccted from verbal sources have been guoted.
In the second section which includes anonymous folk literature; product of writen in verse, writen in verse-prose and prose, anonymous folk literature are
explained. At the end of the each section, forms and contents are eva!uated. At the end of the working as well as a dictionary had been prepared that includes loca! words.
At the end of this search, it is understood that Feke folk culture is inspired from Middle Asia and AnatoHan believes and cultures.
Key Words: Karaisalı, Folk Culture, Transition Periods, Beliefs, Anonymous Folk Literature.

 53 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics